1. Αρχές Οικονομικής
 2. Γαλλικά
 3. Τεχνικές Εγκαταστάσεις – Εξοπλισμός
 4. Έλεγχος Εμπορευμάτων
 5. Πρώτες Ύλες & Προϊόντα Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής
 6. Ζαχαροπλαστική Τέχνη
 7. Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
 8. Αρτοποιητική Τέχνη
 9. Υγιεινή & Ασφάλεια
 10. Κοστολόγιο Παρασκευασμάτων
 11. Στοιχεία Συστημάτων διαχείρισης της Ποιότητας (HACCP)
 12. Διαιτητική
 13. Αρχές Νομοθεσίας Τροφίμων – Επαγγέλματος
 14. Αγγλικά
 15. Πρακτική Άσκηση