1. Σε Αρτοποιία ή/και Ζαχαροπλαστεία
  2. Σε Μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες
  3. Σε Κατασκηνώσεις / Camping
  4. Σε Σχολεία & Παιδικούς σταθμούς
  5. Σε Επιχειρήσεις παροχής γευμάτων διαιτολογίας
  6. Σε Βιομηχανίες Παραγωγής Αρτοσκευασμάτων και Γλυκών
  7. Σε Εστιατόρια – Catering
  8. Σε Κρουαζιερόπλοια και Σκάφη Αναψυχής
  9. Σε Βιομηχανίες Τροφίμων
  10. Σε Νοσοκομεία