Σπουδαστές

Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας

Το Γραφείο Διασύνδεσης βρίσκεται στο πλευρό των σπουδαστών του καθ ‘ όλη τη διάρκεια της φοίτησης τους καθώς διαθέτει εκπαιδευτικούς συμβούλους που βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τους σπουδαστές, προκειμένου να πληροφορούν και να τους καθοδηγούν από την αρχή της φοίτησης τους έως και την ένταξη τους στην αγορά εργασίας, ως επιτυχημένοι επαγγελματίες.