Όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό υποτροφίας

1.Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν απολυτήριο Λυκείου.
2. Βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, είναι η εγγραφή του συμμετέχοντα σε μια από τις ειδικότητες του ΙΕΚ Άλφα Plus.
3. Για να κάνει χρήση της υποτροφίας του, ο Διαγωνιζόμενος θα πρέπει να τρέξει η ειδικότητα σε πλήρη ζήτηση, ώστε το τμήμα να είναι ενεργό.
Σε άλλη περίπτωση ο νικητής θα χρησιμοποιήσει την υποτροφία του σε μετέπειτα εξάμηνο.
4. Ο τυχερός θα κερδίσει μια υποτροφία 100% σε ειδικότητα της επιλογής του και για τα δύο (2) έτη της φοίτησης του και
5. Οι Νικητές του Διαγωνισμού δεν έχουν δικαίωμα ανταλλαγής του δώρου με χρήματα ή μεταβίβαση τους σε άλλο πρόσωπο.
6. Τρόπος Ανάδειξης των Νικητών του Διαγωνισμού.
Νικητές θα ανακηρυχτούν με την διαδικασία της κλήρωσης. Η σχετική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο σε εκδήλωση στην οποία θα προσκληθούν οι συμμετέχοντες, παρουσία Δικηγόρου και βασική προϋπόθεση είναι η φυσική σας παρουσία.
7. Προσωπικά Δεδομένα.
Τα στοιχεία συλλέγονται από τον Διοργανωτή με αποκλειστικό σκοπό την διενέργεια του διαγωνισμού και ενημέρωση σας για ενδεχόμενες εκδηλώσεις μας.
Επίσης ο Διοργανωτής δύναται κατά την παράδοση των δώρων να ζήτα από τους Νικητές περαιτέρω στοιχεία τους.
8. Αποδοχή των όρων.
Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.
9. Δημοσιότητα.
Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί και στο Διαδικτυακό τόπο.