ΟΡΟΙ ΣΥMMEΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Οι συμμετέχοντες με την εγγραφή τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους παρακάτω όρους συμμετοχής:

 1. Κάθε ενδιαφερόμενος απαιτείται να συμπληρώσει την αίτηση εγγραφής για το σεμινάριο που ενδιαφέρεται. Στη συνέχεια λαμβάνει email σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής. Η εγγραφή ολοκληρώνεται και οριστικοποιείται με την κατάθεση της προκαταβολής, είτε σε τραπεζικό λογαριασμό της Alpha Bank, είτε στο χώρο μας Αγ. Νικολάου 8.
 2. Για τις συμμετοχές τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Η προθεσμία εγγραφής είναι μέχρι και την ημέρα διεξαγωγής του σεμιναρίου εφόσον υπάρχουν θέσεις.
 3. Για να διεξαχθεί ένα σεμινάριο θα πρέπει ο ελάχιστος αριθμός των συμμετοχών να είναι από 3 άτομα και πάνω. Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο παραπάνω αριθμός το σεμινάριο ακυρώνεται.
 4. Σε περίπτωση αναβολής του σεμιναρίου λόγω ανωτέρας βίας, το ΙΕΚ έχει το δικαίωμα να μεταφέρει το σεμινάριο σε νέα ημερομηνία.
 5. Σε  περίπτωση ακύρωσης του σεμιναρίου με υπαιτιότητα του ΙΕΚ το ποσό της προκαταβολής  επιστρέφεται στο ακέραιο ή αλλιώς, αν το επιθυμείτε μπορείτε να ενταχθείτε σε ένα από τα  επόμενα σεμινάρια που θα πραγματοποιηθούν.
 6. Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής μέχρι και δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την διεξαγωγή του σεμιναρίου η προκαταβολή επιστρέφεται στο ακέραιο ή μεταφέρεται σε επόμενο σεμινάριο εφόσον το επιθυμείτε. Εαν ακυρώσετε τη συμμετοχή εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την διεξαγωγή του σεμιναρίου η προκαταβολή δεν επιστρέφεται αλλά μπορείτε να εγγραφείτε σε ένα από τα επόμενα σεμινάρια εντός του ακαδημαϊκού έτους.
 7. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων επιλέξει κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης να διακόψει την παρακολούθησή του, τότε δεν του επιστρέφεται η προκαταβολή και η τυχόν δόση (δόσεις) που θα έχουν καταβληθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή.
 8. Σε περίπτωση μη εξόφλησης των δόσεων στα προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα, το ΙΕΚ διατηρεί το δικαίωμα αποπομπής του συμμετέχοντα από την εκπαίδευση.
 9. Η διάρκεια των σεμιναρίων εξαρτάται από τον αριθμό των συμμετεχόντων. Ο μέσος όρος των ατόμων σε ένα τμήμα υπολογίζεται σε 6-8 άτομα. Σε περίπτωση που το τμήμα αποτελείται από λιγότερα άτομα οι ώρες διεξαγωγής του σεμιναρίου θα είναι λιγότερες από το προβλεπόμενο.
 10. Για να ακυρώσετε τη συμμετοχή σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε τηλεφωνικώς στο τηλέφωνο 27210 28920 ή στείλτε μας email στο iekalfaplus@gmail.com εντός του χρονικού ορίου που καθορίζεται.
 11. Με την εγγραφή σας δηλώνετε ότι συμφωνείτε με την αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς για εσωτερικούς σκοπούς (διοργανώσεις, προσκλήσεις, ενημερώσεις) υπό την τήρηση των ισχυόντων κανόνων προστασίας δεδομένων.
 12. Οι συμμετέχοντες, στο τέλος του σεμιναρίου, θα λαμβάνουν μια φόρμα αξιολόγησης, την οποία καλούνται να συμπληρώσουν, σημειώνοντας την άποψή τους και τυχόν επισημάνσεις για τους εισηγητές και το σεμινάριο που παρακολούθησαν.

Δείξτε μας τους καλούς σας τρόπους!

 1. Ο χώρος των εργαστηρίων ανοίγει ένα τέταρτο πριν από την έναρξη των σεμιναρίων.
 2. Το κάπνισμα επιτρέπεται εκτός της αίθουσας, κατά προτίμηση εντός των δεκάλεπτων διαλειμμάτων που πραγματοποιούνται.
 3. Κατά την διάρκεια των σεμιναρίων ρυθμίζουμε την συσκευή του τηλεφώνου στην λειτουργία του αθόρυβου. Μπορούμε να κάνουμε χρήση αυτού εκτός της αίθουσας, αν χρειάζεται.
 4. Φεύγοντας προσπαθούμε να αφήνουμε τον χώρο στην κατάσταση που τον βρήκαμε. Για τον λόγο αυτό αφιερώνουμε το τελευταίο δεκάλεπτο του μαθήματος στην τακτοποίηση των εργαλείων & αναλωσίμων, τόσο των δικών μας όσο και αυτών του εργαστηρίου που χρησιμοποιήσαμε.
 5. Πετάμε απορρίμματα από χαρτί, πλαστικό & αλουμίνιο, στους κάδους που βρίσκονται εντός της αίθουσας. Υπολείμματα ροφημάτων μπορούν να απορριφθούν στο WC.