1. Τεχνολογία Κομμωτικής
  2. Σχέδιο Ειδικότητας
  3. Υγιεινή- Πρόληψη Ατυχημάτων
  4. Τεχνική & Εφαρμοσμένη Ανατομία- Φυσιολογία
  5. Δερματολογία
  6. Πρακτικές Ασκήσεις Κομμωτικής
  7. Πρακτική Εφαρμογή Στην Ειδικότητα
  8. Τεχνολογία Υλικών
  9. Στοιχεία Ηλεκτρισμού – Μηχανήματα Κομμωτηρίου
  10. Οργάνωση & Λειτουργία Κομμωτηρίου- Marketing
  11. Επαγγελματική Συμπεριφορά- Νομοθεσία