Σεμινάριο BB Leashes by Lena Pikalova
Ημερομηνία: 14-15 Δεκεμβριου
Ώρα:
Μέρος: Ι.Ι.Ε.Κ. ΑΛΦΑ PLUS - Αγίου Νικολάου 8
Διάρκεια: 2 μέρες

Σεμινάριο Classic (one by one)

Χάρις σε αυτό το σεμινάριο, Θα γνωρίσετε το επάγγελμα lashmaker. Θα μάθετε μυστικά και ιδιαιτερότητες της τοποθέτησης των βλεφαρίδων.

Πρόγραμμα “Κλασσική τοποθέτηση των βλεφαρίδων”

Θεωρία:

  • Ιστορία της τοποθέτησης των βλεφαρίδων
  • Οργάνωση του χώρου για τη δουλειά
  • Δομή των βλεφαρίδων και τα χαρακτηριστικά τους
  • Μυστικά και ιδιαιτερότητες της τοποθέτησης βλεφαρίδων
  • Διάφορα εφέ κατά την τοποθέτηση των βλεφαρίδων
  • Διόρθωση των βλεφαρίδων
  • Αφαίρεση των τοποθετημένων βλεφαρίδων
  • Περιποίηση των τοποθετημένων βλεφαρίδων.

Πρακτική σε ειδική κούκλα – Πρακτική σε μοντέλο – 2 μέρες/ 1 μοντέλο

Κατά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, λαμβάνετε δίπλωμα.

Κόστος σεμιναρίου 450 ευρω (συμπεριλαμβάνεται και το kit)

*στα άτομα τα οποία έχουν παρακολουθήσει προηγούμενα σεμινάρια μας, θα υπάρξει έκπτωση.

Τρέχοντα Σεμινάρια
Προηγούμενα Σεμινάρια