Σεμινάριο – PECS 2
Ημερομηνία: Το σεμινάριο γίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα
Ώρα: Ημέρες και ώρες θα ανακοινωθούν σύντομα. Δηλώστε συμμετοχή: 27210 28920
Μέρος: Ι.Ι.Ε.Κ. ΑΛΦΑ PLUS - Αγίου Νικολάου 8
Διάρκεια: 1 ημέρα

Αυτό το μονοήμερο σεμινάριο αποτελεί τη συνέχεια της Βασικής Κατάρτισης στο PECS (Επίπεδο 1).

Απευθύνεται σε επαγγελματίες και γονείς που έχουν παρακολουθήσει τη Βασική Κατάρτιση στο PECS.

Σε αυτό το σεμινάριο γίνεται εκτενής παρουσίαση του Σταδίου των προσδιορισμών, και των Σταδίων V & VI. Θα παρουσιάσουμε πώς αξιολογούμε ενισχυτές για διδασκαλία προσδιορισμών, τις τεχνικές διδασκαλίας και της διόρθωσης λαθών, και πώς μπορούμε να οργανώσουμε ένα αποτελεσματικό μάθημα διδασκαλίας προσδιορισμών χρησιμοποιώντας το κατάλληλο υλικό για τον μαθητή μας. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τεχνικές διδασκαλίας και ιδέες για αύξηση λεξιλογίου έκφρασης και πολυπλοκότητας δομής πρότασης.

Το σεμινάριο επικεντρώνεται στα εξής:

 • παρατακτική σύνταξη
 • χρήση επιθετικών προσδιορισμών
 • χρήση τοπικών προσδιορισμών
 • χρήση ρημάτων εντός πρότασης
 • δόμηση πολυπλοκότερων προτάσεων
 • συμφωνία άρθρου-αντικειμένου ως προς το γένος και τον αριθμό
 • έκφραση στον αόριστο και στον μέλλοντα
 • δόμηση προτάσεων της μορφής Υποκείμενο – Ρήμα – Αντικείμενο
 • δόμηση προτάσεων για προσωπικές πληροφορίες
 • έκφραση πολύπλοκων σχολίων και αιτημάτων
 • διδασκαλία έκφρασης ερωτήσεων
 • διδασκαλία έκφρασης συναισθημάτων

Ολοκληρώνοντας, θα αναλύσουμε πως μπορούμε να συνδυάσουμε όλα τα παραπάνω για να επικοινωνούν οι μαθητές αποτελεσματικότερα κατά τη διάρκεια της ημέρας τους.

Τι θα διδαχθείτε:

 • Να αξιολογείτε τα προχωρημένα μαθήματα PECS
 • Να σχεδιάζετε προχωρημένα μαθήματα PECS, κάνοντας χρήση προσδιορισμών
 • Να αξιοποιείτε συγκεκριμένες εκπαιδευτικές τεχνικές για τη διδασκαλία εννοιών με το PECS μέσα σε καθημερινές ρουτίνες
 • Να διευρύνετε τις γλωσσικές ικανότητες των μαθητών τους (σημασιολογία και σύνταξη)

 

Ειδικές τιμές για Προεγγραφή με κατάθεση προκαταβολής, Φοιτητές & Ομαδικές εγγραφές.

Τρέχοντα Σεμινάρια
Προηγούμενα Σεμινάρια