Υπάλληλος Υποδοχής Ξενοδοχείου

Τουρισμός

Ο τουρισμός υπολογίζεται ότι θα δημιουργήσει τουλάχιστον 220.000 θέσεις εργασίας -τις περισσότερες από κάθε άλλο κλάδο – μέσα στην επόμενη 10ετία (έρευνα ΣΕΒ – McKinsey). To αρνητικό στοιχείο της «εποχικότητας» τείνει να ξεπεραστεί, καθώς βασικός στόχος της ακολουθούμενης πολιτικής είναι η χρονική επέκταση της σεζόν με τη διεύρυνση νέων επιλογών στον τομέα (ιατρικός, θρησκευτικός τουρισμός, αγροτουρισμός κ.λ.π). Η ανάπτυξη έχει ήδη ξεκινήσει σε έναν κλάδο ο οποίος χαρακτηρίζεται «εντάσεως εργασίας», όσο δηλαδή αυξάνεται η ζήτηση για το ελληνικό τουριστικό προϊόν, τόσο περισσότερες είναι και οι θέσεις που δημιουργούνται.

Ο κομβικός ρόλος του Στελέχους στον χώρο της υποδοχής στον ευρύτερο τομέα της φιλοξενίας, είναι αυτός που θα καθορίσει την πρώτη εντύπωση του πελάτη για τις υπηρεσίες που θα απολαύσει. Είναι το καλωσόρισμα, η ενίσχυση του αισθήματος της ικανοποίησης, η “βιτρίνα” της εταιρείας. Και είναι δεδομένο πόσο δύσκολα αλλάζει η πρώτη εντύπωση!

Το πρόγραμμα σταδιοδρομίας «Υπάλληλος Υποδοχής Ξενοδοχείου» στοχεύει όχι απλά στην εκμάθηση των απαραίτητων εργασιών για την υποδοχή των πελατών σε κάποιο τουριστικό κατάλυμα, αλλά στην πλήρη ενημέρωση, εξοικείωση και προσομοίωση των καθημερινών εργασιών που έχει να διαχειριστεί το Στέλεχος σ΄αυτή τη θέση. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, αποτελεί μία ολοκληρωμένη εκπαίδευση για όσους θέλουν να εργαστούν, στο πιο νευραλγικό τμήμα ενός ξενοδοχείου, που δεν είναι άλλο από το τμήμα της Υποδοχής. Κινείται σε δύο βασικά πλαίσια: το θεωρητικό και το πρακτικό.

 • Το θεωρητικό καλύπτει τη βασική εκπαίδευση που αφορά στην ξενοδοχειακή βιομηχανία, στην οργάνωση και στη λειτουργία του τμήματος της Υποδοχής.
 • Το πρακτικό, μέσα από μελέτες περίπτωσης, παρουσίαση του χειρόγραφου συστήματος και παράλληλη παρουσίαση-εκπαίδευση σε προγράμματα PMS (πρόγραμμα Alexandros της εταιρείας Sunsoft), ολοκληρώνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξειδίκευσης «ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ – FRONT OFFICE AGENT».

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες του προγράμματος θα είναι σε θέση:

 • Να εφαρμόζουν τα συστήματα λειτουργίας της Υποδοχής σε ξενοδοχειακές μονάδες
 • Να σχεδιάζουν την πολιτική κρατήσεων – πωλήσεων
 • Να υλοποιούν τις απαραίτητες, σε κάθε στάδιο εξυπηρέτησης, διαδικασίες
 • Να υιοθετήσουν την τουριστική συνείδηση και τη σημασία της άρτιας εξυπηρέτησης πελατών
 • Να προτιμούν, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, τη χρήση των συστημάτων και διαδικασιών που αφορούν στην εξυπηρέτηση των πελατών
 • Να υποστηρίζουν τη σημαντικότητα του τμήματος της Υποδοχής στη λειτουργία των ξενοδοχειακών μονάδων

ECVET και Μοριοδοτήσεις

Όλα τα προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Κατάρτισης ECVET. Ενδεικτικά, ένα πρόγραμμα 450 ωρών πιστώνει 22,5 ECVET. Το πρόγραμμα δίνει τη μέγιστη μοριοδότηση σύμφωνα με το νέο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών. (NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4589 Αρ. Φύλλου 13).

Αξίζει να επισημανθεί ότι η παρακολούθηση του προγράμματος μοριοδοτείται στις εκάστοτε προκηρύξεις για εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς συνεργάτες δημοσίων ΙΕΚ ή/και ΣΔΕ ή/και σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Επιστημονικά Υπεύθυνος/η (ΕΥ): Ευστράτιος Παπάνης
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος/η: Ανδρέας Παπαθεοδώρου
Διδάσκων: Βασιλική Ράπτη

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 • 1. H Ξενοδοχειακή Βιομηχανία
  • Τι είναι και από τι αποτελείται το τουριστικό σύστημα, τα βασικά στατιστικά στοιχεία της Ελληνικής Τουριστικής αγοράς
  • ΞΕΕ (Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος) και η ξενοδοχειακή βιομηχανία
  • Η εξέλιξη των καταλυμάτων (φάσεις αντιμετώπισης φιλοξενίας)
  • Η ιστορική εξέλιξη των ξενοδοχείων
 • 2. Τα Τουριστικά Καταλύματα και οι Διακρίσεις Τουριστικών Καταλυμάτων
  • Ο ορισμός του τουριστικού καταλύματος, οι διακρίσεις του κύρια και μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, ορισμός ξενοδοχείων
  • Συστήματα κατάταξης ξενοδοχείων
  • Boutique ξενοδοχεία και προϋποθέσεις
  • Καθεστώς ιδιοκτησίας με Σύμβαση μάνατζμεντ (management contract), Δικαιοχρησία (franchise) και Κοινοπραξία (consortia)
 • 3. Η Οργάνωση του Τμήματος της Υποδοχής
  • Τομέας Δωματίων (Rooms Division) – Επισιτιστικός Τομέα (Food and Beverage ή πιο σύντομα F&B) – Υπόλοιπα τμήματα
  • Διαχωρισμός των καθηκόντων και τμημάτων: Κρατήσεων, Υποδοχής πελατών, Τηλεφωνικού κέντρου, Θυρωρείου (concierge), Τήρησης λογαριασμών πελατών (main courante), Ταμείου, Guest relations
  • Βασικά χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να διαθέτουν οι υπάλληλοι της υποδοχής. Αναλυτική παρουσίαση των υπαλλήλων του τμήματος και των καθηκόντων-αρμοδιοτήτων τους
  • Συμβουλές για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών από τους υπαλλήλους της υποδοχής και των υπολοίπων τμημάτων του ξενοδοχείου
 • 4. Κανονισμός Ξενοδόχων και Πελατών Αυτών
  • Παρουσίαση του: Κανονισμός Ξενοδόχων και Πελατών αυτών
  • Μελέτη περίπτωσης 2 (άρθρο 1), Μελέτη περίπτωσης 3(άρθρο 2), Μελέτη περίπτωσης 4 (άρθρο 2), Μελέτη περίπτωσης 5 (άρθρα 2& 3)
  • Μελέτη περίπτωσης 6 (άρθρο 4), Μελέτη περίπτωσης 7 (άρθρο 7), Μελέτη περίπτωσης 8 (άρθρο 10)
  • Μελέτη περίπτωσης 9 (άρθρο 20), Μελέτη περίπτωσης 10 (άρθρο 20), Μελέτη περίπτωσης 11 (άρθρο 23)
 • 5. Λειτουργίες Υποδοχής
  • Γνώση και χρήση των συστημάτων και των εντύπων της υποδοχής, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ALEXANDROS
  • Διακρίσεις δωματίων ανάλογα με: Αριθμό ατόμων, Ανέσεις και πολυτέλεια – Θέση που βρίσκονται και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους
  • Γνώση της ορολογίας σχετικά με την κατάσταση των δωματίων του ξενοδοχείου και απεικόνιση αυτών στο πλάνο της Υποδοχής. Χρήση και παρουσίαση του χειρόγραφου πλάνου Reception
  • Εφαρμογή εντολών του προγράμματος ALEXANDROS, Παραμετροποίηση, Τύποι Δωματίων, Καταχώρηση Δωματίων, Παρουσίαση εγγραφών
 • 6. Κρατήσεις – Πωλήσεις
  • Πολιτική και στόχος τμήματος πωλήσεων, αρμοδιότητες, απαραίτητα στοιχεία πωλήσεων, extra, facilities, amenities, παροχές, Μεμονωμένοι και πρακτορειακοί πελάτες. Passants –walk in πελάτες. Βασικοί τρόποι πραγματοποίησης μιας κράτησης. Εγγυημένες και μη εγγυημένες κρατήσεις
  • Τιμολογιακή πολιτική ξενοδοχείων – Τιμή Πόρτας, εμπορικές τιμές, ειδικές εταιρικές τιμές, οικογενειακή τιμή, τιμές γκρουπ, εκπτωτικές τιμές, τιμές για συγκεκριμένες αγορές. Τι περιλαμβάνεται στην τιμή του ενοικίου – όροι συμφωνίας (RR, BB, HB, FB, AI
  • Συμβόλαιο Allotment, Συμβόλαιο Guarantee, Συμβόλαιο On Request. Τι είναι το overbooking και τρόποι αντιμετώπισης. Τι περιλαμβάνει μία ολοκληρωμένη διαδικασία κρατήσεων και ποια έντυπα χρησιμοποιούνται από το τμήμα κρατήσεων. Διαδικασία μαζικής κράτησης και έντυπα, Group order, waiting list, forecast, booking position
  • ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ALEXANDROS που αφορούν στις κρατήσεις
 • 7. Εργασίες Υποδοχής
  • Έγγραφα αφίξεων και διαδικασία για: άφιξη walk in πελάτη, άφιξη ατόμου, διημέρευση, άφιξη πρακτορεικών πελατών, άφιξη γκρουπ, express c/in, ηλεκτρονικό σύστημα πρόσβασης στα δωμάτια. Ενέργειες κατά την παραμονή των πελατών
  • Τι είναι η Main Courante και ποιος ο ρόλος της. Διαχωριστικές Καταστάσεις Τμημάτων Ισοζύγιο
  • Αναχωρήσεις – Check out (C/out), Η διαδικασία της αναχώρησης, τρόποι εξόφλησης, είδη αναχωρήσεων
  • ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ALEXANDROS σχετικά με τις εγγραφές της M/C και τις αναχωρήσεις.
 • 8. Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Έρευνας των Κοινωνικών Επιστημών
  • Εισαγωγή στις Μεθόδους Κοινωνικής Έρευνας
  • Ζητήματα και Στάδια Σχεδιασμού Ποσοτικών Ερευνών: Μέθοδοι Δειγματοληψίας, Συλλογής και Ανάλυσης Ερευνητικών Δεδομένων
  • Ζητήματα και Στάδια Σχεδιασμού Ποιοτικών Ερευνών
  • Δεοντολογία Έρευνας και Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών
 • 9. Τελική Αξιολόγηση Προγράμματος
Δείτε ακόμα