Υπάλληλος Εστίασης – Σερβιτόρος

Τουρισμός

Ο τομέας της εστίασης και των τουριστικών επαγγελμάτων βρίσκεται ανάμεσα στους πέντε πιο περιζήτητους επαγγελματικούς κλάδους καθώς αποτελείται από επαγγέλματα με μεγάλη ζήτηση, για τα οποία προβλέπονται συνεχώς νέες προοπτικές απασχόλησης. Το πιστοποιητικό εξειδικευμένων δεξιοτήτων “Υπάλληλος Εστίασης – Σερβιτόρος” έχει σκοπό να βοηθήσει τους απασχολούμενους στο χώρο του τουρισμού και της εστίασης, έναν κλάδο που έχει ιδιαίτερη ζήτηση στη χώρα μας και συγκεκριμένα αφορά ήδη εργαζομένους ή άτομα που ενδιαφέρονται να ασκήσουν το επάγγελμα του τραπεζοκόμου (σερβιτόρου). Ενταχθείτε δυναμικά στο χώρο του τουρισμού και αποκτήστε εξειδικευμένες  γνώσεις και δεξιότητες.

Το πρόγραμμα απευθύνεται:

 • Στους νεοεισερχόμενους στο χώρο της εστίασης αφού αποτελεί ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας, καθώς η εξυπηρέτηση των πελατών αποτελεί αναμφισβήτητα ένα από τα σημαντικότεραπεδία μάχης για κάθε επιχείρηση.
 • Στους απασχολούμενους του κλάδου (επιχειρηματίες εστίασης, F&Β Managers, Maitre, σερβιτόρους) καθώς αποτελεί ένα βασικό εργαλείο αναβάθμισης γνώσεων και απόκτησης των απαραίτητων δεξιοτήτων για την άριστη εξυπηρέτηση πελατών, την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των τμημάτων, αλλά και την επαγγελματική τους εξέλιξη.

Εκπαιδευτικοί στόχοι:

 • Να γνωρίζουν τη θεωρία που αφορά στις επισιτιστικές επιχειρήσεις.
 • Να γνωρίζουν, να υιοθετούν και να εφαρμόζουν την ιεραρχία και τις αρμοδιότητες των υπαλλήλων στις επισιτιστικές επιχειρήσεις.
 • Να περιγράφουν και να εφαρμόζουν τις διαδικασίες του σερβιρίσματος (πριν, κατά τη διάρκεια, και μετά).
 • Να γνωρίζουν τον εξοπλισμό του εστιατορίου και τη χρήση του.
 • Να περιγράφουν και να εφαρμόζουν τους τρόπους σερβιρίσματος.
 • Να περιγράφουν τα γεύματα και τους κανόνες σύνταξης μενού.
 • Να ερμηνεύουν και να εφαρμόζουν το savoir vivre.
 • Να προτιμούν, ανάλογα με τις συνθήκες, το σωστό τρόπο σερβιρίσματος.
 • Να διαχειρίζονται σωστά τα παράπονα των πελατών.
 • Να διαχειρίζονται σωστά το χρόνο τους.
 • Να προσέχουν την εμφάνισή τους.
 • Να προτείνουν εδέσματα, ποτά και κρασί σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών.
 • Να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν τους γενικούς κανόνες Υγιεινής.

ECVET και Μοριοδοτήσεις

Όλα τα προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Κατάρτισης ECVET. Ενδεικτικά, ένα πρόγραμμα 450 ωρών πιστώνει 22,5 ECVET. Το πρόγραμμα δίνει τη μέγιστη μοριοδότηση σύμφωνα με το νέο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών. (NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4589 Αρ. Φύλλου 13).

Αξίζει να επισημανθεί ότι η παρακολούθηση του προγράμματος μοριοδοτείται στις εκάστοτε προκηρύξεις για εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς συνεργάτες δημοσίων ΙΕΚ ή/και ΣΔΕ ή/και σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Επιστημονικά Υπεύθυνος/η (ΕΥ): Ευστράτιος Παπάνης
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος/η: Κουτελιδάκης Αντώνιος
Διδάσκων: Ράπτη Βασιλική

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 • 1. Οι Επισιτιστικές Επιχειρήσεις – Ιστορική Αναδρομή και οι Εργαζόμενοι στα Επισιτιστικά Τμήματα
  • Ιστορική αναδρομή
  • Οι επισιτιστικές επιχειρήσεις, λειτουργίες επισιτισμού, επισιτιστικές δραστηριότητες
  • Οι εργαζόμενοι στα επισιτιστικά τμήματα, περιγραφή ιεραρχίας και αρμοδιοτήτων, οι εργαζόμενοι στο εστιατόριο
  • Εμφάνιση και συμπεριφορά εργαζομένων, Time management
 • 2. Το Εστιατόριο και το Art de la Τable
  • Αρχιτεκτονική διάταξη εστιατορίου
  • Εξοπλισμός Εστιατορίου
  • Εργασίες πριν την προσέλευση των πελατών – Καθαρισμός
  • Εργασίες πριν την προσέλευση των πελατών – Στρώσιμο τραπεζιών, Art de la table
 • 3. Τα Γεύματα
  • Κύρια γεύματα, το πρωινό, το μεσημεριανό , το δείπνο και δευτερεύοντα γεύματα: early tea, προάριστον, Brunch, Lunch basket, coffee break, Απογευματινό τσάι
  • Μενού –menu: MENU A LA CARTE, MENU TABLE D’HOTE, MENU BUFFET Κατηγορίες εδεσμάτων και σειρά παράθεσης
  • Βασικοί κανόνες σύνθεσης μενού. Κανόνες σύνταξης καταλόγου – Menu Engineering
  • Σχεδιασμός κάρτας εστιατορίου – bar και marketing. Μηχανική Μενού (Menu Engineering Analysis)
 • 4. Σερβίρισμα Πελατών
  • Υποδοχή πελατών και λήψη παραγγελίας, λήψη παραγγελίας και τεχνικές πωλήσεων, γνώσεις που απαιτούνται
  • Τρόποι σερβιρίσματος: τα κύρια σημεία service, μέθοδοι αποκλειστικής εξυπηρέτησης
  • Τρόποι σερβιρίσματος: μέθοδοι ημιεξυπηρέτησης, αυτοεξυπηρέτησης απόσυρση σκευών και εδεσμάτων, παρουσίαση λογαριασμού και είσπραξη
  • Παράπονα πελατών και διαχείριση κρίσεων
 • 5. Σερβίρισμα Κρασιού
  • Γνωρίζοντας το κρασί, η ιστορία του κρασιού, ποικιλίες σταφυλιών, οινοποίηση, οινοποίηση σαμπάνια και αφρώδη οίνων, τύποι κρασιού
  • Αποθήκευση κρασιού, η ανάγνωση της ετικέτας, Ταίριασμα κρασιού και εδεσμάτων
  • Σερβίρισμα κρασιού, Θερμοκρασία σερβιρίσματος, Επιλογή ποτηριού
  • Μετάγγιση κρασιού, Σερβίρισμα Σαμπάνιας
 • 6. Σερβίρισμα Ποτών
  • Αλκοολούχα ποτά, Ορεκτικά- Aperitifs Anises, Bitter και Amaro
  • Digestif – Χωνευτικά, Brandy – Cognac- Armagnac
  • WHISKY-WHISKEY, GIN, Tequila, Rum
  • Vodka, Liqueurs
 • 7. Γενικοί Κανόνες Υγιεινής
  • Γενικοί κανόνες υγιεινής
  • Οδηγίες για συμμόρφωση με την νομοθεσία
  • Κατάρτιση προσωπικού
  • Σύστημα διαχείρισης της υγιεινής και της ασφάλειας των τροφίμων (HACCP)
 • 8. Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Έρευνας των Κοινωνικών Επιστημών
  • Εισαγωγή στις Μεθόδους Κοινωνικής Έρευνας
  • Ζητήματα και Στάδια Σχεδιασμού Ποσοτικών Ερευνών: Μέθοδοι Δειγματοληψίας, Συλλογής και Ανάλυσης Ερευνητικών Δεδομένων
  • Ζητήματα και Στάδια Σχεδιασμού Ποιοτικών Ερευνών
  • Δεοντολογία Έρευνας και Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών
 • 9. Τελική Αξιολόγηση Προγράμματος
Δείτε ακόμα