Προγραμματισμός Παιχνιδιών με τη Unity

Πληροφορική

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται για τον προγραμματισμό παιχνιδιών στη Unity με χρήση της γλώσσας προγραμματισμού C#, χωρίς να είναι απαιτούμενη η προηγούμενη εμπειρία σε αυτά. Ιδανικά, ο σπουδαστής θα πρέπει να έχει βασική αντίληψη μαθηματικών και να είναι εξοικειωμένος με την περιήγηση στο διαδίκτυο.

To πρόγραμμα «Προγραμματισμός Παιχνιδιών με τη Unity», εισάγει τον σπουδαστή στην Unity Engine και στον προγραμματισμό με C#. Η Unity είναι η δημοφιλέστερη μηχανή παιχνιδιών, κατάλληλη για τη δημιουργία παιχνιδιών για τα σημαντικότερα λειτουργικά συστήματα υπολογιστών, κινητών και tablets.
Η μέθοδος διδασκαλίας βασίζεται στη δημιουργία τριών παιχνιδιών σε δύο και τρεις διαστάσεις αντίστοιχα. Μέσα από αυτά τα παραδείγματα, οι σπουδαστές θα αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες για τον προγραμματισμό πολύπλοκων 2D και 3D παιχνιδιών.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος /η θα είναι σε θέση να:

  1. αντιλαμβάνεται έννοιες της C#, όπως μεταβλητές και δηλώσεις if.
  2. εντοπίζει σφάλματα, να λαμβάνει την είσοδο του χρήστη και να δημιουργεί κινήσεις παίκτη.
  3. εφαρμόζει shaders που μεταμορφώνουν το φόντο του παιχνιδιού.
  4. δημιουργεί εχθρούς με βασική συμπεριφορά AI.
  5. συλλέγει και να καταστρέφει αντικείμενα παιχνιδιών.
  6. προσθέτει ηχητικά εφέ και μουσική υπόκρουση.
  7. περιηγείται στη Unity και ανακαλύπτει μοναδικά χαρακτηριστικά, όπως το AssetStore.
  8. αναπτύσσει το παιχνίδι σε πάνω από 20 πλατφόρμες, για υπολογιστές, tablet, κινητά αλλά και web browsers.

ECVET και Μοριοδοτήσεις

Όλα τα προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Κατάρτισης ECVET. Ενδεικτικά, ένα πρόγραμμα 600 ωρών πιστώνει 33 ECVET. Το πρόγραμμα δίνει τη μέγιστη μοριοδότηση σύμφωνα με το νέο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών. (NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4589 Αρ. Φύλλου 13).

Αξίζει να επισημανθεί ότι η παρακολούθηση του προγράμματος μοριοδοτείται στις εκάστοτε προκηρύξεις για εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς συνεργάτες δημοσίων ΙΕΚ ή/και ΣΔΕ ή/και σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Επιστημονικά Υπεύθυνος/η (ΕΥ): Ευστράτιος Παπάνης
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος/η: Σκιάνης Χαράλαμπος
Διδάσκων: Θωμάς Δούμας

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

  • Εισαγωγή – Space Shooter / Πρώτα βήματα
    • Καλωσόρισμα – Δομή προγράμματος – Τι είναι η Unity – Εγκατάσταση Unity – Unity ID
    • Εισαγωγή στο παιχνίδι Space Shooter – Δημιουργία νέου project
    • Το περιβάλλον εργασίας – Η προβολή σκηνής
    • Χειρισμός αντικειμένων – Δημιουργία αντικειμένων – Διάταξη στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας
  • Space Shooter – Δημιουργία παίκτη – Πυροβολισμοί
    • Δημιουργία παίκτη – Αναλογία απεικόνισης – Αρχική θέση παίκτη – Μετακίνηση παίκτη
    • Μετακίνηση παίκτη με κανονική ταχύτητα – Μεταβλητή ταχύτητας – Μετακίνηση με βάση την είσοδο του χρήστη – Όρια κίνησης παίκτη – Οργάνωση κώδικα
    • Δημιουργία όπλου – Ενσωμάτωση όπλου – Συμπεριφορά όπλου
    • Εκκαθάριση αντικειμένων όπλου – Διόρθωση θέσης όπλου – Ρύθμιση συχνότητας πυροβολισμών
  • Space Shooter – Εχθροί – Γραφικά
    • Δημιουργία εχθρού – Συμπεριφορά εχθρού – Καταστροφή εχθρού
    • Ζωή παίκτη – Γεννήτρια εχθρών – Παραγωγή εχθρών – Διακοπή παραγωγής
    • Εισαγωγή assets – Φόντο
    • Μετατροπή παίκτη σε 2D – Μετατροπή εχθρού σε 2D – Μετατροπή όπλου σε 2D
  • Space Shooter – Αναβάθμιση όπλου – Αναβάθμιση ταχύτητας παίχτη
    • Δημιουργία αντικειμένου προς συλλογή – Συμπεριφορά εξελιγμένου όπλου – Συλλογή αναβάθμισης
    • Ενεργοποίηση εξελιγμένου όπλου – Εκκαθάριση αντικειμένων εξελιγμένου όπλου – Προσθήκη animation – Επανεμφάνιση αναβάθμισης
    • Δημιουργία αντικειμένου προς συλλογή – Ενεργοποίηση αυξημένης ταχύτητας παίχτη
    • Προσθήκη animation – Επανεμφάνιση αναβάθμισης
  • Space Shooter – Ασπίδα Προστασίας – Διεπαφή Χρήστη
    • Δημιουργία αντικειμένου προς συλλογή – Συλλογή ασπίδας – Συμπεριφορά ασπίδας
    • Γραφικό ασπίδας – Προσθήκη animation στην ασπίδα
    • Προσθήκη κειμένου – Ενημέρωση score – Ενημέρωση ζωής παίκτη – Game over
    • Προσθήκη εφέ σε κείμενο – Επανεκκίνηση παιχνιδιού – Μενού επιλογών – Κλείσιμο εφαρμογής
  • Space Shooter – Εφέ – Ήχοι
    • Προσθήκη έκρηξης εχθρού – Υλοποίηση έκρηξης εχθρού – Προσθήκη αστεροειδή
    • Έλεγχος παραγωγής αντικειμένων – Εφέ κίνησης παίκτη – Εφέ καταστροφής παίκτη
    • Μουσική υπόκρουση – Ήχος όπλου
    • Ήχος έκρηξης – Ήχος αναβάθμισης
  • Space Shooter – Post Processing – Ανάπτυξη παιχνιδιού
    • Εγκατάσταση Post Processing
    • Εφαρμογή Post Processing – Παράδειγμα Post Processing
    • Επιλογές ανάπτυξης – Πλατφόρμα ανάπτυξης
    • WebGL – Ανάπτυξη για smartphones – Δημιουργία apk για Android
  • Platform Game – Πρώτα βήματα – Έλεγχος παίκτη
    • Εισαγωγή στο παιχνίδι Platform Game – Δημιουργία νέου project
    • Δημιουργία επιπέδων – Δημιουργία παίκτη – Δημιουργία αντικειμένων
    • Οριζόντια κίνηση – Ταχύτητα κίνησης – Βαρύτητα – Αναπήδηση
    • Αναπήδηση και κίνηση – Διπλή αναπήδηση – Συλλογή αντικειμένων
  • Platform Game – Μετακίνηση επιπέδων – 3D Game – Πρώτα βήματα
    • Κάμερα – Μετακίνηση επιπέδου
    • Μετακίνηση παίκτη με επίπεδο – Ζωές παίκτη
    • Εισαγωγή στο παιχνίδι 3D Game – Δημιουργία νέου project – Εισαγωγή assets
    • Φωτισμός – Εισαγωγή ουρανού
  • 3D Game – Δημιουργία παίκτη
    • Δημιουργία παίκτη
    • Κίνηση παίκτη – Local space και world space
    • Αλλαγή θέασης με κίνηση ποντικού
    • Πλέγμα πλοήγησης
  • 3D Game – Όπλο παίκτη
    • Δημιουργία όπλου – Στόχος
    • Raycasting – Εφέ βολής
    • Ήχος όπλου – Πυρομαχικά
    • Προβολή αποθέματος πυρομαχικών
  • 3D Game – Νομίσματα – Αγορά όπλου – Ανακεφαλαίωση
    • Δημιουργία νομισμάτων – Συλλογή νομισμάτων
    • Εφέ νομίσματος – Inventory
    • Ρύθμιση αγοράς όπλου – Σύστημα καταστήματος όπλων
    • Ολοκλήρωση αγοράς όπλου – Ανακεφαλαίωση
Δείτε ακόμα