Εξειδίκευση στο Word

Πληροφορική

Το πρόγραμμα Mastering Word, σχεδιάστηκε για όλους εκείνους που επιθυμούν να εξελίξουν τις γνώσεις τους στην επεξεργασία κειμένου και να ξεχωρίσουν με τις επιδόσεις τους.

Ολοκληρώνοντας την παρακολούθηση του προγράμματος, θα κατέχετε όλες τις απαραίτητες δεξιότητες έτσι ώστε να είστε σε θέση να εργαστείτε σε ένα απαιτητικό επαγγελματικό περιβάλλον.

Έχουμε δημιουργήσει μία σειρά περιεκτικών κεφαλαίων, που θα σας προετοιμάσουν στις άγνωστες και προχωρημένες λειτουργίες του Microsoft Word.

Ως το τέλος του προγράμματος, θα είστε σε θέση να χρησιμοποιείτε όλα τα εργαλεία του Word ώστε να μπορείτε να μορφοποιείτε κατάλληλα τα έγγραφά σας.

Καθώς θα φτιάχνετε όλο και πιο περίπλοκα έγγραφα, θα μάθετε πώς να εισβάλλετε στα ενδότερα του Word.

Πιο συγκεκριμένα θα μάθετε:

 • Πίνακες
 • Γραφήματα
 • Στυλ
 • Γραφικά
 • Τη ροή του κειμένου
 • Πρότυπα
 • Συγχώνευση αλληλογραφίας
 • Μακροεντολές
 • Σύνδεση με άλλα προγράμματα του Office
 • Μεγάλα έγγραφα
 • Τις εσωτερικές αναφορές
 • Πίνακες περιεχομένων
 • Ευρετήρια
 • Ασφάλεια εγγράφου
 • Φόρμες

ECVET και Μοριοδοτήσεις

Όλα τα προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Κατάρτισης ECVET. Ενδεικτικά, ένα πρόγραμμα 450 ωρών πιστώνει 22,5 ECVET. Το πρόγραμμα δίνει τη μέγιστη μοριοδότηση σύμφωνα με το νέο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών. (NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4589 Αρ. Φύλλου 13).

Αξίζει να επισημανθεί ότι η παρακολούθηση του προγράμματος μοριοδοτείται στις εκάστοτε προκηρύξεις για εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς συνεργάτες δημοσίων ΙΕΚ ή/και ΣΔΕ ή/και σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Επιστημονικά Υπεύθυνος/η (ΕΥ): Ευστράτιος Παπάνης
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος/η: Kαλλονιάτης Χρήστος
Διδάσκων: Δούμας Θωμάς, Χαριτάκης Παναγιώτης

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 • 1. Εργασία με Λίστες – Εργασία με Πίνακες και Γραφήματα
  • Ταξινόμηση παραγράφων, λιστών με αρίθμηση ή με κουκκίδες – Λίστες πολλών επιπέδων
  • Επιλογή κελιών και ταξινόμηση δεδομένων σε πίνακα – Τροποποίηση κελιών
  • Προσθήκη περιγραμμάτων και σκίασης σε πίνακα – Συναρτήσεις, μαθηματικές παραστάσεις και υπολογισμοί σε πίνακα
  • Δημιουργία γραφημάτων
 • 2. Προσαρμοσμένες Μορφοποιήσεις – Τροποποίηση Εικόνων
  • Δημιουργία στυλ χαρακτήρων – Δημιουργία στυλ λιστών – Δημιουργία στυλ πινάκων
  • Τροποποίηση και διαγραφή στυλ – Εφαρμογή θεμάτων στο έγγραφο
  • Περικοπή, αλλαγή μεγέθους και περιστροφή αντικειμένων – Προσαρμογή ρυθμίσεων εικόνας – Αναδίπλωση κειμένου
  • Αποτύπωση οθόνης (screenshots) – Εισαγωγή βίντεο
 • 3. Προσαρμοσμένα Γραφικά – Γρήγορα Τμήματα – Έλεγχος Ροής Κειμένου – Πρότυπα – Συγχώνευση Αλληλογραφίας – Μακροεντολές
  • Πλαίσια κειμένου και παραθέσεις – Αυτόματα σχήματα – Ομαδοποίηση, στοίχιση και μορφοποίηση αυτόματων σχημάτων – Δημιουργία και επεξεργασία WordArt – Δημιουργία αρχιγράμματος – Οπτικοποίηση των πληροφοριών με τα SmartArts
  • Δημιουργία και επεξεργασία μπλοκ δόμησης – Ιδιότητες εγγράφου, αυτόματο κείμενο και πεδία – Σελιδοποίηση και έλεγχος παραγράφων – Αλλαγές σελίδας, στήλης και ενότητας
  • Πρόσβαση στα δωρεάν πρότυπα του Word – Δημιουργία και επεξεργασία προτύπων – Χρήση του Macrobutton και υπόδειξη αλλαγής κειμένου
  • Επιστολές, φάκελοι, Email, Ετικέτες και Κατάλογοι – Δημιουργία και επεξεργασία μακροεντολών
 • 4. Ομαδική Επεξεργασία
  • Σύνδεση με Excel, εισαγωγή αντικειμένου και αρχείου κειμένου – Word σε Powerpoint
  • Αποστολή εγγράφου ως e-mail – Εξατομίκευση του Microsoft Office με τις πληροφορίες χρήστη – Αποστολή εγγράφου με email για αναθεώρηση
  • Παρακολούθηση αλλαγών με σχόλια – Αποδοχή ή απόρριψη αλλαγών
  • Σύγκριση εγγράφων – Συν-συγγραφή και μοίρασμα εγγράφου στο Microsoft OneDrive
 • 5. Αναφορές
  • Σελιδοδείκτες – Υποσημειώσεις και σημειώσεις τέλους
  • Λεζάντες – Παραπομπές
  • Δεσμοί, εσωτερικοί, εξωτερικοί και e-mail
  • Αναφορές και βιβλιογραφία – Τροποποίηση αναφορών και βιβλιογραφίας
 • 6. Διαχείριση Μεγάλων Εγγράφων
  • Εξώφυλλο – Ευρετήρια
  • Πίνακες εικόνων, πινάκων και εξισώσεων – Πίνακες νομολογίας
  • Πίνακας περιεχομένων – Διαίρεση παραθύρου
  • Προβολή διάρθρωσης – Κύρια και δευτερεύοντα έγγραφα
 • 7. Ασφάλεια Εγγράφου – Φόρμες
  • Απόκρυψη περιεχομένου – Ιδιότητες εγγράφου
  • Έλεγχος εγγράφου – Περιορισμός επεξεργασίας και μορφοποίησης
  • Κωδικός ανοίγματος ή επεξεργασίας – Σήμανση ως τελικό
  • Δημιουργία φόρμας – Προστασία και ενεργοποίηση φόρμας – Αυτοματισμός φόρμας
 • 8. Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Έρευνας των Κοινωνικών Επιστημών
  • Εισαγωγή στις Μεθόδους Κοινωνικής Έρευνας
  • Ζητήματα και Στάδια Σχεδιασμού Ποσοτικών Ερευνών: Μέθοδοι Δειγματοληψίας, Συλλογής και Ανάλυσης Ερευνητικών Δεδομένων
  • Ζητήματα και Στάδια Σχεδιασμού Ποιοτικών Ερευνών
  • Δεοντολογία Έρευνας και Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών
 • 9. Τελική Αξιολόγηση Προγράμματος
Δείτε ακόμα