Εξειδίκευση στη 2Δ και 3Δ σχεδίαση με τη χρήση υπολογιστή (2D, 3D, CAD)

Πληροφορική

Σκοπός του προγράμματος “Εξειδίκευση στη 2Δ και 3Δ σχεδίαση με τη χρήση υπολογιστή” είναι να παρουσιάσει τα χαρακτηριστικά, τα εργαλεία και τις προηγμένες λειτουργίες της εφαρμογής Autodesk AutoCAD.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να μπορούν να σχεδιάζουν απλά αλλά και σύνθετα σχέδια όλων των ειδικοτήτων, να είναι σε θέση να ανταπεξέρχονται σε οποιαδήποτε πρόκληση της αγοράς εργασίας αλλά και να ξεχωρίσουν με τις επιδόσεις τους.

Έχουμε δημιουργήσει μία σειρά περιεκτικών κεφαλαίων, που θα σας προετοιμάσουν για την ολοκληρωμένη χρήση του σχεδιαστικού προγράμματος AutoCAD.

Ως το τέλος του προγράμματος, θα είστε σε θέση να χρησιμοποιείτε όλα τα εργαλεία του AutoCAD, ώστε να μπορείτε να ολοκληρώσετε τα πιο απαιτητικά σχεδιαστικά project σε δύο αλλά και σε τρείς διαστάσεις.

Το πρόγραμμα απευθύνεται:

 • Σε άτομα που επιθυμούν να ενισχύσουν το βιογραφικό τους με ένα πιστοποιητικό που τους διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό στην αγορά εργασίας.
 • Σε εταιρίες και οργανισμούς που επιθυμούν να θέσουν αυξημένα standards στα στελέχη τους για το επίπεδο γνώσεων που διαθέτουν.
 • Σε άτομα που επιθυμούν να γνωρίσουν σε βάθος την εφαρμογή του AutoCAD  για να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους.

Τελειώνοντας την παρακολούθηση του προγράμματος, θα κατέχετε όλες τις δεξιότητες έτσι ώστε να είστε έτοιμοι να εργαστείτε, σε οποιοδήποτε σύγχρονο και απαιτητικό τεχνικό γραφείο.

ECVET και Μοριοδοτήσεις

Όλα τα προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Κατάρτισης ECVET. Ενδεικτικά, ένα πρόγραμμα 450 ωρών πιστώνει 22,5 ECVET. Το πρόγραμμα δίνει τη μέγιστη μοριοδότηση σύμφωνα με το νέο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών. (NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4589 Αρ. Φύλλου 13).

Αξίζει να επισημανθεί ότι η παρακολούθηση του προγράμματος μοριοδοτείται στις εκάστοτε προκηρύξεις για εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς συνεργάτες δημοσίων ΙΕΚ ή/και ΣΔΕ ή/και σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Επιστημονικά Υπεύθυνος/η (ΕΥ): Ευστράτιος Παπάνης
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος/η: Kαλλονιάτης Χρήστος
Διδάσκων: Μπρουντζάς Γεώργιος

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 • 1. Ρυθμίσεις Προγράμματος – Ρυθμίσεις Απεικόνισης – Γνωριμία με τα Εργαλεία
  • Αρχική οθόνη προγράμματος, έκδοση, συμβατότητα με άλλες εκδόσεις, είδη αρχείων
  • Περιγραφή οθόνης αναλυτικά, περιγραφή και ρυθμίσεις στοιχείων οθόνης
  • Ρυθμίσεις εμφάνισης εργαλείων κατάδειξης και επιλογής, ρυθμίσεις αυτόματης αποθήκευσης
  • Ρύθμιση δεξιού πλήκτρου ποντικιού, ρυθμίσεις μονάδων
  • Άνοιγμα αρχείων, άνοιγμα πολλών αρχείων, διαχείριση παραθύρων αρχείων
  • Δημιουργία και χρήση αρχείων υποδειγμάτων (templates)
  • Χρήση προσωρινής μνήμης (clipboard)
  • Ρυθμίσεις και χρήση εργαλείων παραθύρου Drafting Settings (osnap, grid, snap, polar tracking, object snap tracking, dynamic input, lineweight κ.τ.λ.)
  • Κύβος και μπάρα ρύθμισης όψεων σχεδίου (view cube, navigation bar)
  • Αποθήκευση άποψης σχεδίου, ανάκτηση επώνυμης άποψης σχεδίου, κατάτμηση οθόνης σε παράθυρα
  • Ρύθμιση είδους απεικόνισης (διάφανη, απόκρυψης, σκίασης κ.τ.λ. ρυθμίσεις παραθύρου Visual style manager)
  • Είδη συντεταγμένων, απόλυτων και σχετικών, χρήση αυτών
  • Κορδέλα εργαλείων, είδη, ενεργοποίηση. Επεξεργασία μπάρας γρήγορης επιλογής, εμφάνιση πτυσσόμενων μενού παλιότερων εκδόσεων
  • Παλέτες εργαλείων, είδη, χρήση, ρυθμίσεις. Δημιουργία παλέτας τροποποίηση περιεχομένων παλέτας, αποθήκευση νέας παλέτας
  • Χρήση εργαλείου ομαδοποίησης αντικειμένων (group)
  • Χρήση βοήθειας (help).
  • Χρήση πλήκτρων F (function keys)
 • 2. Βασική Σχεδίαση και Επεξεργασία Δισδιάστατων Αντικειμένων
  • Σχεδίαση με χρήση εντολών δισδιάστατης σχεδίασης – ομάδα Draw
  • Σχεδίαση με χρήση καρτεσιανών και πολικών συντεταγμένων (απόλυτες και σχετικές), σχεδίαση με το ποντίκι, εφαρμογές
  • Τροποποίηση και επεξεργασία αντικειμένων, εντολές ομάδας modify, επεξεργασία αντικειμένων με λαβές (grips), με παράθυρο ιδιοτήτων (properties), εφαρμογές
  • Δημιουργία και χρήση διαστάσεων, ρύθμιση παραμέτρων διαστάσεων, δημιουργία και χρήση στυλ διαστάσεων, κατανόηση μεγέθους κειμένων διαστάσεων σε σχέση με την κλίμακα εκτύπωσης. Δημιουργία προσαρμοζόμενων διαστάσεων (annotative)
  • Δημιουργία και χρήση κειμένων, ρύθμιση παραμέτρων κειμένων, κατανόηση μεγέθους γραμματοσειράς κειμένου σε σχέση με την κλίμακα εκτύπωσης, δημιουργία και χρήση προσαρμοζόμενων κειμένων (annotative)
  • Δημιουργία και χρήση πινάκων, ρυθμίσεις παραμέτρων πινάκων, σύνδεση με εξωτερικό αρχείο, ενημέρωση πίνακα από αρχείο, εξαγωγή περιεχομένων πίνακα σε αρχείο-εφαρμογές
  • Εισαγωγή αντικειμένων στο πρόγραμμα (ole object) από άλλες εφαρμογές windows, επεξεργασία αυτών
  • Εισαγωγή εικόνων, ρύθμιση θέσης, κλίμακας και στροφής εικόνων, χρήση αυτών σαν υπόβαθρο ψηφιοποίησης (χαρτών, αεροφωτογραφιών κ.τ.λ.) Εφαρμογές
 • 3. Συλλογή Πληροφοριών Σχεδίου – Δημιουργία Διαστάσεων – Δημιουργία και Χρήση Επιπέδων – Δημιουργία και Χρήση Ομάδων (Βlock).
  • Συλλογή και χρήση πληροφοριών του σχεδίου εντολές ομάδας Utilities
  • Εντολή List, ομάδα εντολών Drawing Utilities. Εντολή Qselect.
  • Δημιουργία και χρήση ομαδοποιημένων αντικειμένων (blocks, wblock)
  • Εισαγωγή block από άλλο αρχείο – από το διαδίκτυο, ρύθμιση μονάδων εισαγωγής
  • Δημιουργία μεταβλητών (attributes) και χρήση τους μέσα σε block
  • Δημιουργία και χρήση δυναμικών ομάδων (dynamic block), διόρθωση ιδιοτήτων και επεξεργασία τους (block editor)
  • Παράθυρο OPTIONS πληροφορίες θέσεων αρχείων, αρχείων αυτόματης ανάκτησης, γραμματοσειρών κλπ.
  • Διαστάσεις και χρώμα τετραγωνιδίου επιλογής, επιλογή προφίλ χρήστη, αποθήκευση νέου και εναλλαγή προφίλ
 • 4. Προχωρημένες Τεχνικές Σχεδίασης
  • Σχεδίαση με γέμισμα (hatch) και χρωματικό γέμισμα (gradient), δημιουργία και χρήση γεμίσματος χρήστη, χρήση πολύγραμμων με πάχος, δημιουργία πολύγραμμου η επιφάνειας με εντολή boundary
  • Επεξεργασία γεμίσματος (hatchedit)
  • Χρήση και εφαρμογή αυτών
  • Παραμετρική σχεδίαση με χρήση γεωμετρικών και διαστασιολογικών εργαλείων. Χρήση βοηθημάτων construction line, xline.
  • Χρήση εργαλείου απόκρυψης (wipeout), χρήση spline, point, divide, measure. Ρύθμιση τρόπου εμφάνισης σημείων
  • Χρήση παραθύρου design center μεταφοράς μη γεωμετρικών στοιχείων (π.χ. ) ρυθμίσεων μεταξύ αρχείων. Διαγραφή διπλών αντικειμένων
  • Φόρτωση ρουτίνας Autolisp, χρήση και εφαρμογή αυτής
  • Εισαγωγή εικόνας, χάρτη η άλλου αρχείου
  • Εξωτερικές αναφορές (xref), έλεγχος εξωτερικών αναφορών (refedit). Ψηφιοποίηση με υπόβαθρο εικόνα η χάρτη
  • Έλεγχος σειράς εμφάνισης στην οθόνη (Draworder)
  • Έλεγχος χρώματος και διάστασης σταυρονήματος
  • Σχεδίαση με υπόβαθρο εικόνα, αλλαγή κλίμακας εικόνας, δημιουργία σύνθετων αντικειμένων από φωτογραφία, τοποθέτηση εισαγόμενων εικόνων στο σχέδιο, περικοπή και αλλαγή διάστασής τους, τρόποι εμφάνισης στην οθόνη
  • Αποθήκευση αρχείων με συνημμένες εικόνες
 • 5. Σχεδίαση και Επεξεργασία Τρισδιάστατων Αντικειμένων
  • Εισαγωγή στις τρείς διαστάσεις. Δημιουργία και αποθήκευση συστημάτων συντεταγμένων χρήστη, εναλλαγή χρήσης συστήματος συντεταγμένων
  • Δημιουργία και χρήση στερεών, τοποθέτησή τους στον χώρο, σχεδίαση βασικών στερεών αντικειμένων
  • Επεξεργασία στερεών, δημιουργία σύνθετων στερεών σχημάτων, επεξεργασία και τροποποίηση τους
  • Δημιουργία και χρήση τρισδιάστατων επιφανειών και πλεγμάτων, χρήση βασικών σχημάτων πλεγμάτων, ρύθμιση ιδιοτήτων
  • Επεξεργασία επιφανειών και πλεγμάτων
  • Τεχνικές σχεδίασης σύνθετων τρισδιάστατων αντικειμένων
  • Δημιουργία τρισδιάστατων κειμένων
  • Σχεδίαση και επεξεργασία κτιρίων, επίπλων, διακοσμητικών αντικειμένων, μηχανολογικών εξαρτημάτων κ.τ.λ.
  • Προχωρημένες τεχνικές τρισδιάστατης σχεδίασης
  • Εφαρμογή και σχεδίαση ολοκληρωμένου σχεδίου
 • 6. Υλικά, φωτισμός, κάμερα. Δημιουργία Προοπτικών Απόψεων και Φωτορεαλισμού
  • Χρήση υλικών από την βιβλιοθήκη του προγράμματος, κατανόηση κατηγοριών υλικών, δημιουργία νέου υλικού από εικόνα η φωτογραφία
  • Προσάρτηση υλικών στα αντικείμενα
  • Εφαρμογή σε ολοκληρωμένο σχέδιο
  • Χρήση φωτισμού, κατανόηση ειδών φωτισμού, επεξεργασία και τοποθέτησή τους στον χώρο του μοντέλου
  • Χρήση σκίασης, χρήση εξωτερικού φωτισμού, χρήση ήλιου και έλεγχος θέσης αυτού
  • Εφαρμογή σε ολοκληρωμένο σχέδιο
  • Δημιουργία και τοποθέτηση κάμερας στον χώρο. Ρυθμίσεις κάμερας, θέση, σκόπευση
  • Προοπτική απεικόνιση του μοντέλου, ρυθμίσεις και αποθήκευση προοπτικών απόψεων
  • Δημιουργία φωτορεαλιστικών απόψεων του μοντέλου
  • Ρυθμίσεις φωτορεαλισμού (render)
  • Δημιουργία κίνησης στον χώρο (animation)
 • 7. Εκτυπώσεις Σχεδίων – Διάρθρωση Σχεδίων
  • Εκτυπώσεις απλές και με χρήση παραθύρων εκτύπωσης
  • Δημιουργία και ρυθμίσεις παραθύρων εκτύπωσης
  • Ρύθμιση κλιμάκων, εμφάνισης φύλλου χαρτιού, προσθήκη στοιχείων σε περιβάλλον χαρτιού
  • Προσθήκη νέου printer / plotter
  • Δημιουργία πινακίδων σχεδίασης, περιγράμματος, υπομνήματος με σταθερές και μεταβλητές τιμές
  • Δημιουργία υποδειγμάτων χαρτιών με περίγραμμα και πινακίδα
  • Διαχείριση εκτύπωσης και χρωμάτων μέσω επιπέδων σχεδίασης (Layers)
  • Δημιουργία στυλ εκτυπώσεων
  • Αυτόματη δημιουργία όψεων και τομών από τρισδιάστατα αντικείμενα, επεξεργασία και εκτύπωση τους
  • Εφαρμογή εκτυπώσεων σε παραδείγματα σχεδίων αρχιτεκτονικών, μηχανολογικών κλπ.
  • Οργάνωση ομάδων αρχείων προς εκτύπωση (Sheet sets)
  • Επεξεργασία και διαχείριση ομάδων, υποομάδων, κατηγοριών κλπ., πρόσθεση και αφαίρεση αρχείων από αυτές, εκτύπωση παραδειγμάτων ολοκληρωμένης εργασίας
 • 8. Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Έρευνας των Κοινωνικών Επιστημών
  • Εισαγωγή στις Μεθόδους Κοινωνικής Έρευνας
  • Ζητήματα και Στάδια Σχεδιασμού Ποσοτικών Ερευνών: Μέθοδοι Δειγματοληψίας, Συλλογής και Ανάλυσης Ερευνητικών Δεδομένων
  • Ζητήματα και Στάδια Σχεδιασμού Ποιοτικών Ερευνών
  • Δεοντολογία Έρευνας και Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών
 • 9. Τελική Αξιολόγηση Προγράμματος
Δείτε ακόμα