Διαδικτυακό Marketing και Social Media

Πληροφορική

Το Internet Marketing είναι ένας γενικός όρος που περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα τακτικών και στρατηγικών προώθησης. Ως αποτέλεσμα είναι να χωρίζεται σε αρκετές υποκατηγορίες με κυριότερη από αυτές το Social Marketing, διότι ο αριθμός των χρηστών των Social Media είναι τεράστιος την περίοδο που διανύουμε.

Το πρόγραμμα «Internet & Social Marketing» αναλύει τις στρατηγικές της διαδικτυακής προώθησης επιχειρήσεων με τη χρήση των σημαντικότερων εργαλείων όπως είναι, μεταξύ άλλων, οι πλατφόρμες της Google και το Facebook.

Το πρόγραμμα είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να σας παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις για να  είστε σε θέση να προωθήσετε την επιχείρησή σας ή τις επιχειρήσεις τρίτων (ως ειδικός Internet Marketing) είτε οργανικά, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία, είτε μέσω πληρωμένων διαφημίσεων.

Αποκτήστε το «Internet & Social Marketing» και ενισχύστε το βιογραφικό σας κάνοντας την διαφορά στην αγορά εργασίας, καθώς όλο και περισσότερες επιχειρήσεις επιθυμούν να εντάξουν στο δυναμικό τους εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο μπορεί να προωθήσει προϊόντα ή υπηρεσίες μέσω διαδικτύου.

Ο σύγχρονος τρόπος εκμάθησης μέσω τηλεκατάρτισης έχει ως στόχο να προσφέρει στους καταρτιζόμενους, γρήγορη και αποτελεσματική εκμάθηση της διαδικασίας διαδικτυακής προώθησης επιχειρήσεων.

ECVET και Μοριοδοτήσεις

Όλα τα προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Κατάρτισης ECVET. Ενδεικτικά, ένα πρόγραμμα 450 ωρών πιστώνει 22,5 ECVET. Το πρόγραμμα δίνει τη μέγιστη μοριοδότηση σύμφωνα με το νέο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών. (NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4589 Αρ. Φύλλου 13).

Αξίζει να επισημανθεί ότι η παρακολούθηση του προγράμματος μοριοδοτείται στις εκάστοτε προκηρύξεις για εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς συνεργάτες δημοσίων ΙΕΚ ή/και ΣΔΕ ή/και σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Επιστημονικά Υπεύθυνος/η (ΕΥ): Ευστράτιος Παπάνης
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος/η: Κορρές Γεώργιος
Διδάσκων: Δούμας Θωμάς

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 • 1. Search Engine Optimization (SEO) (Ι)
  • Εισαγωγή στο SEO
  • Βασικά ερωτήματα
  • Τρόπος λειτουργίας μηχανών αναζήτησης
  • Εμφάνιση στα αποτελέσματα αναζήτησης
  • Google Search Console
  • Βελτίωση ταχύτητας ιστοσελίδας
  • Φιλικότητα προς κινητές συσκευές
  • Έρευνα για κατάλληλες λέξεις-κλειδιά
  • Εύρεση λέξεων-κλειδιών
  • Επιλογή λέξεων-κλειδιών
 • 2. Search Engine Optimization (SEO) (ΙΙ)
  • Δημιουργία περιεχομένου
  • SEO για εικόνες
  • Backlinks
  • YouTube
  • Google My Business
 • 3. Facebook Marketing
  • Λόγοι για να επιλέξετε το Facebook
  • Δημιουργία σελίδας στο Facebook
  • Εικόνα προφίλ και εξώφυλλο
  • Κουμπί προτροπής
  • Προσθήκη στοιχείων επιχείρησης
  • Δημιουργία δημοσιεύσεων
  • Τα πρώτα like
  • Περισσότερα like
  • Διαχείριση σχολίων
  • Στατιστικά
  • Ρόλοι χρηστών
  • Ομάδες στο Facebook
 • 4. Google Ads
  • Πλεονεκτήματα διαφήμισης με Google Ads
  • Τρόπος λειτουργίας Google Ads
  • Δημιουργία καμπάνιας
  • Στόχευση κοινού
  • Προϋπολογισμός και προσφορές
  • Παρακολούθηση μετατροπών
  • Επεκτάσεις διαφημίσεων
  • Επιλογή λέξεων-κλειδιών
  • Δημιουργία διαφήμισης
  • Επεξεργασία καμπάνιας
 • 5. Google Analytics
  • Εισαγωγή στο Google Analytics
  • Το περιβάλλον του Google Analytics
  • Δημιουργία λογαριασμού Google Analytics
  • Τρόπος λειτουργίας Google Analytics
  • Δημιουργία προβολής
  • Προσθήκη φίλτρων
  • Δημιουργία στόχων
  • Ενεργοποίηση ηλεκτρονικού εμπορίου
  • Επισκόπηση κύριων εργαλείων
  • Αναφορές πραγματικού χρόνου
  • Αναφορές κοινού
  • Αναφορές απόκτησης
  • Αναφορές συμπεριφοράς
  • Τμήματα
  • Στατιστικά καμπάνιας
  • Παρακολούθηση συμβάντων
  • Αφαίρεση ψεύτικης κίνησης
  • Προσθήκη χρήστη
  • Σύνδεση Google Analytics με Google Ads
 • 6. Facebook Ads (I)
  • Εισαγωγή στο Facebook Ads
  • Δημιουργία διαφημιστικού λογαριασμού
  • Περιορισμοί περιεχομένου
  • Δομή διαφημίσεων
  • Επιλογή στόχου διαφήμισης
  • Στόχευση κοινού
  • Τοποθετήσεις διαφημίσεων
  • Προϋπολογισμός
  • Τελική μορφή διαφήμισης
  • Βασική ορολογία
 • 7. Facebook Ads (II)
  • Αναφορά διαφημίσεων
  • Υπόλοιπο λογαριασμού
  • Facebook Pixel
  • Προσαρμοσμένα κοινά
  • Παρόμοια κοινά
  • Απόκτηση like με χρήση προσαρμοσμένων κοινών
  • Δυναμικές διαφημίσεις για ecommerce
  • Διαφημίσεις στο Instagram
  • Διαχωρισμός κοινών
  • Business Manager
 • 8. Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Έρευνας των Κοινωνικών Επιστημών
  • Εισαγωγή στις Μεθόδους Κοινωνικής Έρευνας
  • Ζητήματα και Στάδια Σχεδιασμού Ποσοτικών Ερευνών: Μέθοδοι Δειγματοληψίας, Συλλογής και Ανάλυσης Ερευνητικών Δεδομένων
  • Ζητήματα και Στάδια Σχεδιασμού Ποιοτικών Ερευνών
  • Δεοντολογία Έρευνας και Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών
 • 9. Τελική Αξιολόγηση Προγράμματος
Δείτε ακόμα