Διαδικτυακή Διανομή και Πώληση Ξενοδοχειακού Αποθέματος / Online Inventory Distribution and Sales

Τουρισμός

Η διαδικασία επιλογής ταξιδιωτικής υπηρεσίας από τους σύγχρονους ταξιδιώτες έχει αλλάξει δραστικά και συνεχώς μετασχηματίζεται. Με την εκτεταμένη χρήση των υπηρεσιών του διαδικτύου όπως τα social media, τα συστήματα σύγκρισης τιμών αλλά και τα διαδικτυακά συστήματα κρατήσεων, δημιουργείται μία νέα ανάγκη, η ενεργοποίηση και η συνεργασία με διαδικτυακά συστήματα διανομής και πώλησης ξενοδοχειακού αποθέματος. Με περισσότερα από 750 συστήματα κρατήσεων και διανομής, ο τρόπος της επιλογής αλλά και της διαχείρισης αυτών, αποτελεί σημαντική διαδικασία, η οποία μπορεί να αποβεί επικερδής ή καταστροφική στα αποτελέσματα ενός καταλύματος.

Το εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, Δίπλωμα στις Διαδικτυακές Πωλήσεις και Διανομή Ξενοδοχειακού Αποθέματος, αποσκοπεί στην απόκτηση όλων αυτών των απαραίτητων δεξιοτήτων ώστε οι επιμορφούμενοι να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν σε ένα τέτοιο ρόλο. Αρχικά, γίνεται ανάλυση της διαδικασίας της επιλογής ταξιδιωτικής υπηρεσίας και των εμπλεκομένων μερών. Στην συνέχεια αναλύονται τα διαφορετικά μοντέλα διανομής και πώλησης στα ιντερνετικά κανάλια (OTAs). Γίνεται εκτενής ανάλυση της αναγκαιότητας των απευθείας κρατήσεων με τη χρήση booking engine. Παρουσιάζεται η διαδικασία της πώλησης σε βέλτιστη τιμή, με χρήση συστημάτων διαχείρισης εσόδων. Τέλος, αναλύονται όλα τα εναλλακτικά κανάλια διανομής και πώλησης, όπως social media και συστήματα price comparison.

Το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για:

 • ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων καταλυμάτων,
 • ιδιοκτήτες ξενοδοχείων,
 • στελέχη ξενοδοχειακών επιχειρήσεων,
 • διευθυντές τμημάτων κρατήσεων,
 • receptionists,
 • revenue managers,
 • διαχειριστές τουριστικών σκαφών αναψυχής,
 • υπεύθυνους τιμολογιακής πολιτικής ταξιδιωτικών επιχειρήσεων,
 • tour operators,
 • ταξιδιωτικούς πράκτορες.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

 • Να κατανοούν τους τρόπους προσαρμογής των τιμών σε σχέση με τη ζήτηση, τους ανταγωνιστές, την εποχή, κλπ.
 • Να αναλύουν και να κατανοούν τα διαφορετικά κανάλια πώλησης, τη συμβολή τους στις πωλήσεις και την διανομή του ξενοδοχειακού αποθέματος.
 • Να δημιουργούν το μείγμα των καναλιών πώλησης για τη μέγιστη αλλά και βέλτιστη απόδοση, βάσει του κόστους και της απόδοσης κάθε καναλιού.
 • Να αναλύουν και να κατανοούν τη δυναμική των απευθείας πωλήσεων μέσω των online καναλιών πώλησης αλλά και των εναλλακτικών καναλιών για μείωση του κόστους πώλησης.
 • Να διαχειρίζονται συγκεντρωτικά τα κανάλια πώλησης και διανομής μέσω των συστημάτων channel manager και να επιτυγχάνουν τη βέλτιστη απόδοση.
 • Να κατανοούν τη σημασία των εναλλακτικών καναλιών πώλησης, όπως τα social media, συστήματα σύγκρισης τιμών, κλπ.

ECVET και Μοριοδοτήσεις

Όλα τα προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Κατάρτισης ECVET. Ενδεικτικά, ένα πρόγραμμα 450 ωρών πιστώνει 22,5 ECVET. Το πρόγραμμα δίνει τη μέγιστη μοριοδότηση σύμφωνα με το νέο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών. (NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4589 Αρ. Φύλλου 13).

Αξίζει να επισημανθεί ότι η παρακολούθηση του προγράμματος μοριοδοτείται στις εκάστοτε προκηρύξεις για εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς συνεργάτες δημοσίων ΙΕΚ ή/και ΣΔΕ ή/και σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Επιστημονικά Υπεύθυνος/η (ΕΥ): Ευστράτιος Παπάνης
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος/η: Ανδρέας Παπαθεοδώρου
Διδάσκων: Σωτήρης Αναγνώστης, Θωμάς Πούλιος

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ
  • Το Marketing και eMarketing
  • Ξενοδοχειακό Marketing
  • Ανάλυση των 4Ps σχετιζόμενα με την διανομή και τις πωλήσεις
  • Αγοραστική Συμπεριφορά
 • eTOURISM
  • Ανάλυση των IDS και των συμβολαίων πώλησης
  • Συστήματα Λιανικής και Χονδρικής, ανάλυση και ταυτοποίηση
  • Κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των διαφορετικών καναλιών πώλησης και η διαχείρισή τους
  • Δημιουργία μείγματος καναλιών πώλησης και διανομής
 • MARKETING ΚΑΙ E-MARKETING
  • Συστήματα απευθείας κρατήσεων ξενοδοχείων
  • Σύνδεση των συστημάτων Booking engines με την διαδικτυακή παρουσία του καταλύματος (ιστοσελίδα)
  • Διαχείριση και αξιοποίηση συνοδευτικών εργαλείων για την αύξηση των κρατήσεων
  • Σύνδεση των booking engines με εναλλακτικά συστήματα κρατήσεων, αύξηση αγοράς
 • ΚΑΝΑΛΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (B2C, B2B, GDS)
  • Συστήματα διαχείρισης καναλιών πώλησης
  • Χρήσιμα tips για ένα επιτυχημένο σύστημα διαχείρισης. Υποσυστήματα και η χρήση τους
  • Επιτυχημένο Rate Parity αλλά και αυτόνομης διαχείρισης των καναλιών
  • Σύνδεση των πωλήσεων με το marketing του ξενοδοχείου
 • ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ONLINE ΠΩΛΗΣΕΙΣ
  • Βασικές αρχές διαχείρισης Εσόδων στο Ξενοδοχείο
  • Βασικοί Δείκτες στην Διαχείριση εσόδων ενός Ξενοδοχείου
  • Αυτοματοποίηση της διαχείρισης εσόδων
  • Συστήματα Διαχείρισης Εσόδων
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ONLINE ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (CHANNEL MANAGERS)
  • Εισαγωγή στα Εναλλακτικά Συστήματα Πωλήσεων και Υποστήριξης
  • Συστήματα σύγκρισης τιμών και η χρήση τους για πώληση
  • Συστήματα αξιολόγησης και βαθμολόγησης και η χρήση τους για προσέλκυση πελατών
  • Εργαλεία διαχείρισης Κοινωνικής Δικτύωσης στον Τουρισμό
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (REVENUE MANAGEMENT)
  • Βασικές αρχές διαχείρισης Εσόδων στο Ξενοδοχείο
  • Βασικοί Δείκτες στην Διαχείριση εσόδων ενός Ξενοδοχείου
  • Αυτοματοποίηση της διαχείρισης εσόδων
  • Συστήματα Διαχείρισης Εσόδων
 • ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
  • Εισαγωγή στα Εναλλακτικά Συστήματα Πωλήσεων και Υποστήριξης
  • Συστήματα σύγκρισης τιμών και η χρήση τους για πώληση
  • Συστήματα αξιολόγησης και βαθμολόγησης και η χρήση τους για προσέλκυση πελατών
  • Εργαλεία διαχείρισης Κοινωνικής Δικτύωσης στον Τουρισμό
 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ
  • Εισαγωγή στα Κοινωνικά Δίκτυα
  • Ενσωμάτωση των κοινωνικών δικτύων στο Marketing plan του ξενοδοχείου
  • Κοινωνικά Δίκτυα και Πιστοί πελάτες
  • Διασύνδεση των κοινωνικών δικτύων με τις κρατήσεις
 • Τελική Εργασία Προγράμματος
Δείτε ακόμα